Informacje dotyczące rozkładu jazdy i taryf 

pod numerem telefonu (+25) 682 22 71w godzinach 7:00 - 15:00 w dni robocze (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora)

 

Możliwość zakupu biletów za pośrednictwem strony e-podróżnik

bądź pod numerem telefonu 703 502 802 

koszt połączenia telefonicznego 3,69 zł/min + VAT

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności strony firmowej

PKS w Garwolinie S.A.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.pks-garwolin.pl

 •  Data publikacji strony internetowej: 2019-07-03
 •  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury. Strona jest wyposażona w
funkcjonalność, umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka poprzez
naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem
TAB są otoczone czerwoną lub szarą ramką.

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) i można ją przeglądać na ekranach urządzeń
mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •  Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-20
 •  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Zarządu.
 •  E-mail: biuro@pks-garwolin.pl
 •  Telefon: 25 682 22 71

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
  alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 •  Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PKS w Garwolinie S.A.
 •  Adres: PKS w Garwolinie S.A. 08 – 400 Garwolin Al. Legionów 48
   E-mail: andrzej.osinski@pks-garwolin.pl
 • Telefon: 699 836 383

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek Administracyjny Główny, położony w Garwolinie przy Al. Legionów 48 - miejsce
parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przed budynkiem
     a) Dział Przewozów, Dyspozytornia na wysokim parterze – 2 wejścia: od ulicy (10 schodów) i
          od (7 schodów) – brak podjazdu dla wózków i schodołazu, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
          toaleta ogólnodostępna
     b) Zarząd położony Dział Księgowo – Kadrowy na pierwszym piętrze – brak windy, brak
          podjazdu dla wózków i schodołazu, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, toaleta
          ogólnodostępna
2. Budynek Dworca Autobusowego w Garwolinie przy ul. Kościuszki 2 – miejsce parkingowe
wyznaczone dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przed budynkiem
     a) Kasy biletowe zlokalizowane na parterze, wejście z poziomu chodnika - automatyczne
          otwieranie drzwi w dni robocze w godzinach 6:00 – 18:00, możliwość wstępu z psem
          asystującym, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak oznaczeń w
          alfabecie Braille’a
     b) Poczekalnia na parterze, wejście z poziomu chodnika - automatyczne otwieranie drzwi w dni
          robocze w godzinach 6:00 – 18:00, płatna ogólnodostępna toaleta
3. Stacja Paliw zlokalizowana na terenie Zajezdni Autobusowej w Garwolinie Al. Legionów 48 – wejście
do Kasy z poziomu chodnika, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak
oznaczeń w alfabecie Braille’a, toaleta ogólnodostępna w odległości 30 m od Stacji Paliw, miejsca
parkingowe wyznaczone obok w odległości 20 m od Stacji Paliw
4. Stacja Kontroli Pojazdów zlokalizowana na terenie Zajezdni Autobusowej w Garwolinie Al.
Legionów 48 – wejście z poziomu chodnika, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, toaleta ogólnodostępna w odległości 100 m od Stacji
Kontroli Pojazdów, miejsca parkingowe wyznaczone obok w odległości 50 m od Stacji Kontroli
Pojazdów