Informacje dotyczące rozkładu jazdy i taryf 

pod numerem telefonu (+25) 682 22 71w godzinach 7:00 - 15:00 w dni robocze (koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora)

 

Możliwość zakupu biletów za pośrednictwem strony e-podróżnik

bądź pod numerem telefonu 703 502 802 

koszt połączenia telefonicznego 3,69 zł/min + VAT

Historia

Zarządzeniem Dyrektora Centralnego Zarządu PKS w Warszawie w czerwcu 1951r została powołana do działalności  „Stacja Terenowo – Mieszana PKS” z siedzibą w Garwolinie, podległa Ekspozyturze PKS w Siedlcach.

Z dniem 1 stycznia 1959r „Stacja Terenowo – Mieszana PKS” została przekształcona w samodzielną jednostkę organizacyjną będącą na własnym rozrachunku pod nazwą „Ekspozytura Osobowo -  Towarowo – Spedycyjna” w Garwolinie.

Przy istniejącej „Ekspozyturze” została powołana:
- w 1964r Placówka Terenowa w Otwocku,
- w 1968r Baza Eksploatacyjna w Rykach.

Od 1 stycznia 1976r w związku ze zmianą podziału terytorialnego kraju Placówka Terenowa w Otwocku została przekazana do PKS w Piasecznie a Baza Eksploatacyjna w Rykach do PKS w Puławach.

W 1976r została powołana Zajezdnia Eksploatacyjna w Hucie Czechy, którą zlikwidowano 30 września 1989r.

Do 1990r działalność PKS w Garwolinie podlegała pod Zarząd a następnie pod Dyrekcję PKS w Warszawie.

Od 1 lipca 1990r Przedsiębiorstwo PKS w Garwolinie zostało przekształcone w samodzielną jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

Od 1 lipca 1996r organem założycielskim przedsiębiorstwa był Wojewoda Siedlecki.

W marcu 1998r Wojewoda Siedlecki przesłał do Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek w sprawie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Garwolinie.

Po złożeniu wymaganych dokumentów w dniu 2 lipca 1998r Minister Skarbu Państwa skomercjalizował PKS w Garwolinie przekształcając w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna”,

Na wniosek Samorzadu, w dniu 11 lutego 2009 roku, została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji pomiędzy Skarbem Państwa, a Powiatem Garwolińskim

W tej organizacji prawnej funkcjonujemy do chwili obecnej.